Đồng Chí Võ Đức Chanh xuất sắc đạt giải cộng sự tích cực

03-08-2019

Bên cạnh những chiến binh kinh doanh xông pha, còn những cộng sự khác thầm lặng nỗ lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của 3SHOMES.

Đồng chí Võ Đức Chanh vào công ty được 5 tháng, từ những ngày đầu vào đã có rất nhiều nỗ lực. Nhìn bề ngoài trông anh ấy rất ít nói nhưng làm việc đâu ra đấy, siêng năng, giao tiếp khách hàng chuẩn mực, ai cũng yêu mến.

3SHOMES - Giải thưởng

Giải thưng nhỏ ghi nhận sự phấn đấu vì mục tiêu chung của tập thể của đồng chí

Chúc anh ấy phát triển bản thân mình hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển của tập thể