LỄ VINH DANH VÀ TRAO THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC THÁNG 5

07-07-2020

Trải qua một tháng 5 đầy sôi nổi với khí thế quyết tâm thi đua của những ngày trước, trong và sau dịch Covid-19. Tất cả cộng sự 3SHOMES từ lãnh đạo đến cộng sự đều chung một mục tiêu, cùng nhau đoàn kết, đóng góp trí tuệ và sức lực hoàn thành tốt công việc. Trong đó, 3SHOMES luôn tự hào có những con người luôn làm tốt công việc được giao, không kể ngày đêm, đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Giải thưởng cộng sự vinh danh 2 đồng chí

  • Nguyễn Thái Hòa đến từ phòng ban hệ thống
  • Huỳnh Ngọc Hân đến từ phòng ban kế toán
Đồng chí Nguyễn Thái Hòa đạt giải thưởng cộng sự tích cực tháng 5
3shomes
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hân đạt giải thưởng cộng sự tích cực tháng 5

Giải thưởng nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất tháng 5

  • Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ
3shomes
Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ xuất sắc đạt giải thưởng "kép"

và đồng chí Huỳnh Thị Mỹ cũng xuất sắc đạt giải thưởng chiến binh xuất sắc nhất chiến dịch Kỳ Lân

Giải thưởng binh đoàn xuất sắc nhất chiến dịch Kỳ Lân

  • Đội nhóm Thần Ưng 

 

3shomes
Đội nhóm Thần Ưng đạt giải Binh Đoàn Xuất sắc chiến dịch Kỳ Lân