[Video] 3SHOMES.VN | Hành trình 6 tháng đầu năm 2020

30-07-2020

Trong lịch sử, năm 2020 chắc chắn sẽ trở thành một chủ đề được đề cập đến sau nhiều năm sau đó. Và 3SHOMES tự hào khi chính công ty, chính những người cộng sự được sống và trải mình trong những năm lịch sử này. Khó khăn từ đại dịch dường như chưa bao giờ có cản bước tiến của đất nước Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tập thể 3SHOMES cũng vậy chỉ có một con đường duy nhất là chống lại dịch và từng bước phát triển kinh tế. 
Hãy cùng nhìn lại chặng đường đầy dấu ấn trong 6 tháng đầu năm 2020 tại 3SHOMES!