Mức giá: từ 2,000,000đ đến 20,000,000đ

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

BẤT ĐỘNG SẢN DÒNG TIỀN LÀ GÌ?

BẤT ĐỘNG SẢN DÒNG TIỀN là những biến động sản có mô hình kinh doanh trên bất động sản tạo ra dòng tiền dương đều đặn mỗi tháng mỗi quý, mỗi năm. Ví dụ như: Quần thể sân golf: bạn thuê đất hoặc mua đất, sau đó làm sân chơi golf và sân tập golf. […]

Xem thêm

So sánh