Mức giá: từ 2,000,000đ đến 20,000,000đ
Diện tích: từ 10 m2 đến 1,000 m2
Mức giá: từ 2,000,000đ đến 20,000,000đ

Căn Hộ Cao Cấp Chu Văn An Full Nội Thất

10,000,000đ / Mỗi Tháng

Chi tiết

Tổng quan

Chi tiết

  • ID 6283
  • Giá 10,000,000đ / Mỗi Tháng
  • Loại
  • Điện 4000/số
  • Nước 100000/người
  • Giữ xe Không Thu Phí
  • Ghi chú thêm không nuôi pet

Địa chỉ

So sánh