Mức giá: từ 2,000,000đ đến 20,000,000đ

Phòng gác cao trên 1m6

So sánh